Bert Knoppert verzorgt maatwerk in trainingen en coaching voor organisaties en is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van u en uw medewerkers.

 

 

Ons hoofd zit vol denkpatronen en overtuigingen. Deze zogenaamde filters bepalen hoe we de wereld om ons heen ervaren. Zo creëren we ons eigen unieke beeld van de werkelijkheid. Deze beelden bepalen onze stemming en stemming is verantwoordelijk voor ons gedrag. 

We hebben bekrachtigende overtuigingen en denkpatronen. Deze geven ons energie, zorgen ervoor dat we onze doelen bereiken en dat we ons goed voelen. We hebben echter ook beperkende overtuigingen en denkpatronen. Deze zorgen ervoor dat we ons onzeker voelen, minder vermogend.

 

 

 

 

KNOPPERT Training & Coaching maakt u bewust van uw denkpatronen en overtuigingen, hierdoor ontstaat inzicht in uw eigen manier van communiceren en de uitwerking daarvan op anderen. Bewustwording maakt zelfsturing en, indien van toepassing, (aan)sturing van anderen mogelijk. 

 

KNOPPERT Training & Coaching is aangesloten bij en werkt conform de Ethische Code en het klachtenreglement van de Nederlandse orde van Beroepscoaches, www.NOBCO.nl.

 

KNOPPERT Training & Coaching is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor NLP, www.NVNLP.nl